Camın Tarihi, Camın Yapısı , Hakkında ayrıntılı kaynak

Mavi Cam, 0532 245 00 78, camcı,cam,ayna,Dükkân camı, İstanbul Cam,
Mavi Cam, 0532 245 00 78, camcı,cam,ayna,Dükkân camı, İstanbul Cam,

CAMIN TARİHİ
Camın Mısırlı’lar ve Finikeli’ler tarafından İ.Ö. 2.yüzyılda ilk kez üretildiği rivayetinin yanı sıra, İ.Ö. 3. yüzyıl’da yapıldığına inanılan ilk cam örnekleri Mezopotamya’da bulunmuştur. Camın ilk olarak nasıl üretildiğine dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, Romalı bir tarihçi olan Pliny, Finike’li denizcilerin camı ilk olarak bulduğuna işaret eder.
Hikâyeye göre denizciler, Suriye’nin Prolemais bölgesindeki sahilde bir kamp kurdular ve ateş yakarak kaplarını, aynı zamanda yükleri olan, soda blokları üzerine koydular. Ertesi gün uyandıklarında, ateşin sıcaklığından dolayı kum ve sodanın camı oluşturduğunu gördüler. Pliny’nin bu anekdotu belirsiz olabilir fakat cam üretimi için gerekli olan doğru formülü içermektedir. Kum cam üretiminde en önemli maddedir. Kaynama noktasını düşürmek için soda eklenir ve sertleşmesi ve uzun ömürlü olması için üçüncü olarak kireç eklenir.
Doğu Akdeniz bölgesindeki ilk cam bulgularına, Türkiye’nin Güneybatı kasabası olan Kaş yakınlarında, İ.Ö. 2000 yılı civarında batmış bir ticaret gemisinin kargo bölümünde rastlanmıştır. Bu batıktaki yükte, kalıplara dökülen erimiş camdan yapılmış mavi cam külçeleri bulunmuştur.
Mezopotamya’da üretilen cam nesnelerle birlikte, cam yapma teknikleri Akdeniz’in diğer bölgelerine de yayılmıştır. İlk önceleri cam bloklar kullanılmış ve oyularak şekil verilmiştir.
Mısır’ın İskenderiye şehri 7. Yüzyıldan itibaren cam yapım merkezi olmuş ve cam üfleme teknikleri bu dönemde bulunmuştur. Bu teknik İtalyan atölyelerinde ilk olarak Cumae, Literium ve Pozzuoli’de ve daha sonra da Roma’da daha değişik şekilllerle kullanılmıştır.
Bizans döneminde cam ağırlıklı olarak binalarda kullanılmıştır ve bu döneme ait örnekler günümüzde bulunmaktadır.
Türkiye’de cam yapma sanatı Selçuklu’larla beraber başlamış ve İstanbul’un keşfini takiben gelişmiştir. İstanbul ve çevresinde birçok cam atölyesi kurulmuştur. 14. Yüzyılın başlarında Çubuklu yakınlarında kurulan Kristal Cam imalathanesinde Çeşm-i Bülbül adı verilen bir cam çeşidi yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de çağdaş anlamda ilk cam fabrikası 1934 yılında Paşabahçe’de kurularak yaptığı atılımlarla kendini sürekli yenilemektedir.
Cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik sıvı[1] malzeme. Antik çağlardan beri gerek inşaat, gerekse süs eşyası olarak camdan yararlanılmaktadır. Günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.
Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır.
Camın tarihi antik çağlara uzanır. İlk olarak ne zaman üretildiği net olarak bilinmese de mevcut en eski cam eşyalar yaklaşık olarak MÖ 2500 yılına ait Antik Mısır boncuklarıdır.
Daha geç dönem Mısır bulgularında ise tüye benzer renkli zikzak paternleri olan cam kaplara rastlanır. Modern anlamda camdan mozaik yapımına ise Ptolemaic dönemde İskenderiye’de ve Antik Roma medeniyetlerinde rastlanır
Faz
Cam kolye süsü. Cam işlemeciliği İtalya’nın Murano adasında yaygındır. Burada camdan yüzük ve diğer takılar yapılmaktadır.
Cam bir amorf katıdır.[2]. Bu Haliyle de yer yer davranış olarak sıvı halde bir maddeye benzer. Sıvı maddelerin genel özelliklerinden olan viskozite, camda da bulunan bir özeliktir. Diğer bir deyişle cam akışkan bir maddedir ancak akış süresi o kadar uzundur ki bu akışı bir insan gözlemleyemez, yaşam süresi yetmez. Bu yüzden bizler camı sıvı bir madde olarak nitelendirebiliriz. Bundan başka camlar, katılar kadar belirgin erime sıcaklığı olmayan, sıvı davranışı gösteren katı bir faz olarak da nitelendirilebilir.
Malzemeler
Adi camın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Camın bileşimine giren bu maddeler kum-soda-kireç olarak da adlandırılabilirler. Adi camın bileşimine giren maddelerin dışında cama önemli özellikler kazandıran ve üretimde bazı yararlar sağlayan yardımcı bileşenler vardır.
Camlaşma özelliği olan bu maddeler genelde ağ oluşturan bazı oksitlerdir. Kuvars kumu bunların başında gelir. Ağ oluşturan oksitlerin en önemlileri ise SiO2, B2O3 ve P2O5 (fosfor) dir.
Eriticiler
Ağ oluşturan ve cam haline gelebilen oksitlerin erimelerini kolaylaştırmak amacıyla cam bileşimine katılan maddelere eriticiler denir. Bu maddeler camlaşıcıların erime sıcaklığını düşürerek onların erimelerini kolaylaştırır. Özellikle 1713˚C’deki silisyumun erime derecesi 1550˚C’ye düşer. Eriticiler ağ içine girerek onu değiştirdiği için eriticilere modifikatör de denmektedir. Cam üretiminde kullanılan en önemli eritici madde, Sodyum Karbonat (Na2CO3)ya da yaygın kullanılan ismi ile Soda’dır. Soda, birim fiyat olarak, cam üretiminde kullanılan en pahalı hammaddelerden birisidir.
Stabilizatörler (Sabitleştiriciler) [değiştir]
Stabilizatörler, camın kimyasal dayanımı, kırılma indisi, dielektrik özellikleri üzerinde etki yaparlar. Formülüne stabilizatör ilave edilmemiş bir cam su karşısında stabil özellik göstermez. Bu camlara su camı denilir. Stabilazatör olarak kullanılan maddelerin başlıcaları CaO, BaO, PbO, MgO ve ZnO dur. CaO kireç taşının (CaCO3), MgO ise dolomitin (MgCO3) cam formülüne katılması ile sağlanmış olur. Bu iki maddenin ısıtılması ile bünyelerindeki CO2 çıkar ve geriye oksitler kalır. CaCO3 = CaO+ CO2 gibi.
Yardımcı Bileşenler (İkincil Bileşenler) [değiştir]
Bu bileşenler genelde adi camın formülüne girmezler, ancak değişik cam türlerinde değişik etkiler sağlamak üzere kullanılan oksitlerdir. Örneğin,
Mangan dioksit (MnO2) camın rengini açar,
Arsenik (As2O3) renk verir, saflaştırır,
Sülfür (Na2SO4) redükleyicidir,
Potasyum nitrat (KNO3) camın saydamlığını giderir.
Biçimlendirme
Cam bilyeler
Ana maddelerin hazırlanması ve eritme evrelerinden sonra sıra dinlendirilmiş cam hamurunun biçimlendirilmesine gelir. Cam malzeme, sekiz yöntemle biçimlendirilir:
a) Üfleme (Şişirme) Yöntemi
Camcılıkta “pipo” denilen uzun içi boş olan çubuğun ucuna alınan maden, bir miktar şişirilerek fıska denilen minik bir top şekline getirilir ve soğuktan çok fazla etkilenip çatlamayacak kadar soğutulur. Daha sonra yapılacak cam ürününün ağırlık ve boyutları dikkate alınarak fıskanın ucuna tekrar maden alınır. Alınan maden, kalıp kullanılacaksa kalıptan bir miktar küçük boyutta şişirilip kalıba sokulur. Kalıp içerisinde üflemeye devam edildiğinde kalıbın şekil boy ve desenlerine göre cam elde edilir. Kalıp kullanılmayacaksa sallama, uzatma gibi yöntemlerle cama şekil verilir. Bu durumda çeşitli araç gereç kullanılarak cam soğuyup sertleşene kadar istenilen şekillere sokulabilir.
b) Dökme-Silindirleme Yöntemi
c) Çekme Yöntemi
d) Yüzdürme Yöntemi
Günlük hayatın büyük bir kısmında yer eden ev camlarının üretiminde bu yöntem kullanılmaktadır. Büyük boyutlarda ve her iki yüzeyi düz olan ev-ofis camları ısıcamların üretiminde kullanılan yüzdürme yöntemi, ergimiş camın yoğunluğu camın yoğunluğundan daha ağır ve erime derecesi daha düşük olan sıvı kalayın üstüne kontrollü bir şekilde dökülüp yüzdürülmesiyle şekillendirme yöntemidir
e) Presleme Yöntemi
Pres tezgâhlarında manuel olarak madenci tarafından “fonga” denilen ucu top şeklindeki uzun bir çubuk ile bırakılan maden, otomatik ve el preslerine bağlanan küçük boyutlardaki kalıplara bırakılır. Uygulanan basınçla sıkışan, iç ve dış kalıbın içerisinde soğutularak cam elde edilir. büyük boyutlarda pres yönteminin kullanılmasında çeşitli sakıncalar bulunur. Maksimum 2,5 kg’a kadar pres yöntemi ile üretim yapılabilir.
f) Lif Haline Getirme Yöntemi
g) Köpük Haline Getirme Yöntemi
h) Savurma Yöntemi
Bu yöntemde 500-900 devir arasında moment verilmeye müsait tezgahlara bağlı kalıplar içerisine farklı tarzlarda bırakılan akıcı biçimdeki maden, dönüş esnasında santrifüj kuvvetin etkisiyle dışa doğru açılma eğilimi gösterirler. Taban, bazı bardak çeşitleri, avizeler, meyvelikler ve bu tarzdaki cam çeşitleri bu yöntemle elde edilirler.
ı) Diğer biçimlendirme yöntemleri
İşleme
Biçimlendirme sonrasında üretilen cam, kullanılacak niteliklere sahip olmayabilir. Aşağıda belirtilen yöntemler ve uygulanan işlemlerle camı kullanılacak alana uygun hale getirilmektedir.
Kesim işlemi
Üretim ardından istenilen boyutlara ulaşmayan camlar istenilen ebat veya şekil düzeltme amacıyla kesim işlemi yapılmaktadır. Elmas kesimi, CNC kesimi, pürmüz ısıl kesim kesim türlerinden bazılarıdır. Üfleme yöntemiyle üretilen bardakların uç kısımları düz ve keskin olduklarından dolayı pürmüz ısıl kesimle düz bir şekle getirilir ve kesici alet kullanılmadığından dudak kısımları kesici olmamaktadır.
Temperleme
Temperleme işlemi; yatay hat üzerinde camın dış yüzeylerine daha fazla basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için, ölçüsüne göre kesilmiş ve kenarları düzeltilmiş camın, ergime noktasına kadar (625-645 °C) kontrollü ısıtılıp, hızla soğutularak camın yüzeylerine 6000 Pa basınç ön gerilimi kazandırma aşamalarını içerir. Temperleme işlemi uygulanmmış cam; işlem görmemiş normal camlara göre kırılmaya ve ısıya karşı yaklaşık 4-5 kat daha fazla dayanıklı olduğundan ve kırıldığı zaman zar büyüklüğünde çok küçük, daha az keskin parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından dolayı güvenlik camı özelliğine sahiptir.
Temperleme işlemi yapılmış camlara kumlama, koparma, boyama haricinde herhangi bir başka işlem; kesim, delik delme, havşa açma, kenar ve yüzey taşlama işlemleri yapıldığı durumlarda cam patlamaktadır. Bu nedenle temperleme işlemine girecek camın; ölçülendirme, rodajlama, delme vb. ihtiyaç olacan işlemlerin temperleme işleminden önce yapılması gereklidir.
Temperleme işlemi uygulanacak camların kenarlarına mutlaka rodaj veya zımpara işlemi uygulanmalı, camın kenarında veya delik kenarında yer alan çapaklar havşa işlemi yapılarak temizlenmelidir, yoksa cam temperleme işlemi sırasında fırında patlar. Temperleme işlemi uygulanacak camda yer alan deliklerin çapı en az cam kalınlığı kadar olmalıdır. Delik çapının cam kalınlığından küçük olduğu durumda cam temperleme işlemi sırasında fırında patlar. Ayrıca cam üzerinde yer alan delikler cam kenarına çok yakın olmamalı ve belli bir bölgede birbirine yakın konumda yoğunlaşmamalıdır.
Temperli camlar; diğer normal camlara oranla çok daha fazla güvenlik içerdiklerinden ve daha sağlam olduklarından özellikle motorlu araçlarda, binaların cephe camlarında, bahçelerin camla kapatılarak kış bahçesi oluşturmada, balkon kapatmada, işyerlerini camla bölmede, merdiven basamağı yapımında, asansör camlarında, duş kabinlerinde, bombeli endüstriyel buzdolaplarında, bazı beyaz eşyalarda, kafeterya, pastane gibi işletmelerde camlama ve balkon ihtiyaçları için kullanılırlar.
Camın keskin uçlarına elmas taş ile profil kazandırma işlemidir.
Lamine
Kırılmaz cam olarak bilinse de aslında kırılan fakat dağılmayan camdır. Plaka haline getirilmiş iki plaka camın iki tarafı da yapışkanlı bir folyo (p.v.b.) ile birleştirilmesi ile oluşur. Böylece camın mukavemeti arttığı gibi kırılsa dahi dağılmayıp bir arada kaldığı için hırsızlık vb gibi durumlara karşı camın güvenlikli olarak kullanıldığı yerlerde tercih sebebi. Otomobillerde kaza anında camin dağılmasını ve muhtemel yaralanmaları engellemek için de lamine cam tercih edilir. Kaza anında muhtemel darbede daha az sertlik için ön cam laminedir. Ayrıca bu camlar tempersiz normal bombeli camlardır, çatlama ve kırılma durumunda görüş durumunun bozulmamasını sağlar. Her türlü düz ve bombeli camın projeli olarak lamine edilmesi çok katlı ve istenilen kalınlığın elde edilmesi otoklav prosesi ve vakumlama ile sağlanabilir.
Renklendirme
Şeffaf camlar camın uygulama alanına göre dekoratif bir görüntü oluşturmayacağı için kullanım alanına göre renklendirilebilirler. Baskı ve püskürtmeli olarak boyanan camlar gerektiği durumlarda temperlenir ya da tansiyonsal ısıl işlem uygulanarak boya ile camın iyice tutunması sağlanır. Tansiyonsal ısıl işlemde, giriş sıcaklığı 550 °C’lik fırına gönderilir ve 1.5 saatlik silindirli bant sistemiyle, diğer taraftan 55 °C olarak çıkar.
Asit ve kumlama
Asit ve kumlama işlemi, cam yüzeyinde aşındırma meydana getirerek dekoratif görüntü verme işlemleridir. Bu görünümün oluşması için cam yüzeyi kâğıt ya da pvc folyo ile kaplanır. Bu folyolar elle ya da özel kesim makinelerinde kesimi yapılarak yapıştırılabilir. Bu folyoların üzerindeki deseni ortaya çıkaracak şekilde, kumlama yapılmak istenen bölgedekilerin cam yüzeyinden kaldırılması ile ve daha sonra da basınçlı boya tabancalarının nozulları degiştirilerek cam yüzeyine tazyikli hava püskürtmek suretiyle yapılan işleme kumlama denir.
Asit işleminde ise cam a etki eden tek asit olan HF (hidroflorik asit) kullanılır. Bunda da yukarıda anlatıldığı gibi açıkta kalan bölgeye asit dökerek cam yüzeyi ile reaksiyona girmesi ve o bölgede bir aşınma oluşturulması bir yöntemdir. Diger bir yöntem ise asit kopartma adı verilen işlemdir. Bu işlemde, önce kumlama yapılarak tüm yüzeyi aşındırılan cam üzerine kaynatılarak zamk haline getirilmiş ve bu arada içine bir miktar HF(hidroflorik asit) ilave edilmiş boncuk tutkalının ince bir tabaka halinde sıvanması ve kurumaya bırakılması ile yapılır. Kurudukça yüzey gerilimi sebebiyle cam üstünde zar gibi kalkmalar başlar ve kopartma adı verilen işlem meydana gelmiş olur.
Bombeli Temper
Bu işlemde temperleme anında ısıl şok uygulanan cam soğutulmadan, belirli redius (yarıçap) oranında bükülür. Temper makinesindeki soğutma bükülme anında uygulanmaktadır. Bir kenarı 230mm’den küçük olan camlar silindirler arasında tutunamayacağından dolayı temperleme ve bombeleme yapılamaz.

Kaynak ; wikipedia.org

—————————————————————————-

Date of glass, the glass structure, a detailed source on

HISTORY OF GLASS

BC by the Egyptians and the glass Finikeli’ler Rivayetinin produced for the first time as well as during the 2nd century BC 3. The first glass samples were believed to have been made century in Mesopotamia. Although there is no evidence as to how the first glass is produced, a Roman historian, Pliny the Elder, Finike’li sailors had found the first refers to the glass.

According to the story, sailors, Syria, established a camp on the beach and the fire burning in Prolemais containers, but also with loads of soda, put on blocks. The next day, wake up in the heat of the fire because they saw the sand and soda glass is formed. Pliny the anecdote may be uncertain, but it is necessary for the production of glass, contains the correct formula. Sand glass manufacturing, the most important ingredient. To reduce the hardening of soda is added to the boiling point, and the third to be long-lasting as the lime is added.

The findings of the first glass in the Eastern Mediterranean, Southwestern town of Kas, Turkey, near the BC Were found in the hold of a merchant ship sunk around the year 2000. This wreck load, pouring molds made of glass, blue glass ingots were melted.
With glass objects produced in Mesopotamia, glass-making techniques spread to other parts of the Mediterranean Sea. At first, glass blocks are used and the carved figure.
7 in Alexandria, Egypt Century became the center of glass-making and glass blowing techniques found in this period. This technique was first Italian workshops, Friday, Literium and a different şekilllerle Pozzuoli and then used in Rome.

Mainly used for glass buildings in the Byzantine period, and examples from this period are today.

And Istanbul in Turkey started with Selçuklu’larla Following the discovery of the art of glass-making developed. Many glass atelier was established in and around Istanbul. 14. Barred established near the beginning of the century, those further afield Crystal Glass workshop type of glass began to be called. The first glass factory was established in 1934 in the sense that modern advances it has made in Paşabahçe renews itself continuously.

Glass, although often used in transparent or translucent, usually hard, brittle, inorganic liquid, which allows the preservation of and liquids [1] material. Since ancient times, both in construction, as well as ornaments of glass used. Nowadays, communication and space technology is still the most simple tools and materials are used in many common.
Glass sudden cooled alkali and alkaline earth metal oxides, other metal oxides, the dissolution of some of the main material of a fluid material (SiO2) silisyumdur. Preserving the amorphous structure of the glass solidifies. Due to rapid cooling during production rather than crystal structure consists of amorphous structure. This structure gives the ability to the glass stability and transparency.

History

Date of glass stretches back to antiquity. First, it is not known when the current net production of approximately 2500 BC, is the oldest glass objects belonging to ancient Egyptian beads.
In the later period, the findings of Egypt similarly colored feathers that zig-zag patterns found in glass bottles. The construction of glass mosaic in the modern sense of the Ptolemaic period, and the ancient Roman civilizations are found in Alexandria

Structure

Phase

Glass pendant ornament. Common to the island of Murano glass processing, Italy. Here, rings and other jewelry made of glass.
A glass amorphous solid. [2]. In this state, similar to the one included in the behavior of a liquid. General properties of liquids, the viscosity, the glass is something in the. In other words, glass, fluid-flow time so long that the flow of substance but a man gözlemleyemez, survival is not enough. Therefore, we can call a liquid compound glass. Furthermore, windows, clear enough melting temperature solids, non-liquid behavior is characterized as a solid phase.

Materials
There are three groups of substances entering the name of the composition of the glass. They can be turned into glass, oxides, solvents and stabilizers are substances called. If this material is the glass composition can also be called as sand and soda-lime. Ordinary window glass, except for the composition of substances and the production gives important features are components that help provide some benefits.
Some of these substances in general network forming oxides glass transition property. Quartz sand is one of them. The most important of the network forming oxides SiO2, B2O3 and P2O5 (phosphorus), respectively.
Solvents
The network forming oxides can be turned into glass and substances involved in the composition of the glass in order to facilitate meltdown is called flux. These substances reducing melting temperature camlaşıcıların makes their meltdown. 1713 ˚ C, 1550 ˚ C, in particular, the degree of melting of silicon decreases. Solvents melters to alter it by entering it into the network is also called modifiers. The most important ingredient used in the manufacture of glass melting, Sodium Carbonate (Na2CO3) or the commonly used name and Soda. Soda, unit price, as used in the manufacture of glass is one of the most expensive raw materials.
Stabilizers (stabilizers) [edit]
Stabilizers, glass, chemical resistance, refractive index, dielectric properties make an impact on. Stable feature of a glass of water in front of the stabilizer added to the formula does not. This is called water glass windows. The main substances used in stabilizators CaO, BaO, PbO, MgO and ZnO stop. CaO limestone (CaCO3), MgO in the dolomite (MgCO3) is achieved with the participation of the glass formula. Back and forth within their CO2 comes out of these two oxides by heating the substance remains. As CaCO3 = CaO + CO2.
Auxiliary Components (Secondary Components) [edit]
These components usually do not enter the formula of ordinary glass, but have different effects in different types of glass used in order to ensure oxides. For example, the
Manganese dioxide (MnO2) can degrade the glass,
Arsenic (As2O3) gives color, purifies,
Sulfur (Na2SO4) redükleyicidir,
Potassium nitrate (KNO3) fixes the transparency of glass.
Forming

A glass tower

A glass swan

Glass chandelier

Glass beads

In later stages of melting of the main substances in the preparation and shaping of glass paste is aged. Glass material, eight-way formatted:
a) Blow (Blow) Method
Camcılıkta “pipe” from the so-called end of a long hollow metal rod, called a bit inflated, lots of them are tiny and cold too much influenced by the shape of a ball is cooled to crack. Then, taking into account the weight and dimensions of glass products to the end lots of them are mine again. From the mine, the mold used to mold the mold slightly inflated and inserted into a smaller size. If you continue to blow in a mold the shape of the mold the glass is obtained according to size and patterns. Do not shake the mold to be used, the extension methods such as the glass is shaped. In this case, cooled and hardened glass until the desired shapes using a variety of tools can be used.
b) Cast-Rolling Method
c) Tensile Method
d) Flotation Method
The production of a large part of everyday life, this method is used in the windows of the house. Large volumes of both flat surface Thermopanes home office for the production of float glass method, the density of the molten glass and the glass density of the heavier liquid with a lower melting point of tin is poured in a controlled manner to a method of forming yüzdürülmesiyle
e) Compression Method
Press looms manually by miners “fonga called” left in tip top shape with a long metal rod, automatic and manual presses that connects small size of the molds are released. Jammed applied pressure, cooling the glass in the inner and outer mold is obtained. the use of the method has several drawbacks in large size presses. Can be produced by the method of maximum pressure up to 2.5 kg.
f) Fiber Restoration Method
g) Foam Restoration Method
h) Centrifugal Method
In this method, given the torque of 500-900 rpm depending on the counters available in different styles released into the fluid form patterns mining, opening outward due to centrifugal force during rotation tend to. Base, some types of glass, chandeliers, fruit and varieties of this style of glass can be obtained by this method.

i) other formatting methods
Processing

Glass produced after formatting, may not have the qualifications to be used. The following methods and procedures applied to the glass area is made ready for use.
Cutting process
Reach the desired size, then the desired size or shape of the production glass cutting process carried out for the purpose of correction. Diamond cutting, CNC cutting, thermal cutting blowtorch some types of cutting. Blowing end portions of glasses produced by the burner because they are flat and sharp thermal cutting and the cutting tool is not being used on a flat lip shape are not parts of the circuit breaker.
Tempering
Tempering process, the glass on the outer surfaces of the horizontal line voltage greater pressure, to give an indirect tensile stress in the middle of the glass, cut to size and fixed edges of the glass, the melting point (625-645 ° C) controlled heating and rapidly cooling the glass surfaces 6000 Pa pressure voltage gain stages to the front. Uygulanmmış glass tempering process, the untreated and heat resistant than ordinary lenses in approximately 4-5 times more resistant to breakage and broken because the size of the membrane is very small, less than it reduces the risk of injury due to sharp dissected safety glass features.
Sandblasting glass tempering is carried out, breakout, no further action other than painting, cutting, drilling, chamfering, edge and surface grinding operations, fires made of glass cases. For this reason, the glass tempering process will be, dimensioning, grinding, drilling, and so on. procedures will be needed before the tempering process is required.
Strong or abrasive lapping the edges of glass tempering process, the process should be applied applied to edge of the glass must be cleaned by performing countersink or burrs on the edge of the hole, or during the process of glass tempering furnace fires. The diameter of the holes in the glass tempering process to be applied must be at least equal to the thickness of glass. Is the diameter of the hole is smaller thickness of the glass during the glass tempering furnace fires. In addition, the holes in the glass close to the edge on the glass should not be concentrated in a certain region close to each other.
Tempered glass, other than normal glasses because they contain a lot more security and are more robust, especially in motor vehicles, the front windows of the buildings, the gardens were closed with glass to create a winter garden, balcony systems, workplaces glass pane, construction of stairs, elevator, windows, shower cabins, curved industrial refrigerators, some white goods, cafe, bakery, such as are used for the needs of enterprises and balcony glazing.
Grinding
Diamond stone with sharp ends of the glass is making profile.
Laminated
But also the fact that they do not dissolve is known as unbreakable glass broken glass. Both sides of the glass plate with an adhesive plate turned into a two-foil (PVB) is formed by combining it with. Thus, even if the glass breaks, such as increased strength to remain together dağılmayıp situations such as theft, etc. is used as security against the glass is preferred. Cars in case of an accident and possible injury to prevent the dispersion of the glass and laminated glass is preferred. Unlikely event of an accident to the front glass lamination of stroke less stiffness. In addition, this tempers the normal curved glass lenses, distorted state of opinion in the event of cracking and provides breaking. All kinds of flat and curved glass with a project and the desired thickness of the multilayer laminating and vacuum autoclave process can be achieved with the acquisition.
Coloring
Transparent glass windows by application area by area of ​​use in order to constitute a colored with a decorative appearance. Print and spray painted the windows, if necessary, by applying heat treatment temper paint or tansiyonsal provides a strong bond with the glass thoroughly. Tansiyonsal thermal process, the inlet temperature of 550 ° C oven for 1.5 hours-reel tape system sent, and on the other hand comes out at 55 ° C.

Acid and blasting
Acid, and the sand blasting process, bringing in etching the glass surface making decorative image thereon. This outlook for the formation of the glass surface is covered with paper or PVC foil. This foil cutting machines, hand-made or custom cut and pasted. This pattern on the foil to expose the sanding bölgedekilerin glass surface to be made and then the removal of pressure spray guns by spraying with compressed air nozzles by changing the glass surface is called the blast processing.
Acid operation, the cam acting on a single acid, HF (hydrofluoric acid) is used. In this, as described above, the exposed region acid react with the glass surface by pouring, and a method of creating wear in that area. Another method is the acid process called breakout. In this process, first the entire surface of blasting aşındırılan glass made by boiling a small amount of glue and in the meantime been brought into a HF (hydrofluoric acid) was added in a thin layer of glue beads made with plaster and left to dry. Due to surface tension, such as glass and stand on the membrane dries and begins a process called breakout is formed.

Curved Tempered
In this process, the glass is cooled tempering thermal shock at the time, certain redius (radius) ratio is twisted. Temper immediately bending machine cooling is applied. 230mm’den edge of a small glass cylinders for tutunamayacağından be strengthened and bent.

Source; wikipedia.org

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s